آیین واج یشت گاهنبار چهره “میدیوزرم گاه” در آتشکده یزد برگزار شد.

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان تهران و یزد، گاهنبار چهره ی “میدیوزرم گاه” را در آتشکده ورهرام یزد برگزار کرد.
این مراسم با یسناخوانی موبد مهربان پولادی و موبد کورش بلندی از نیمه شب در یزشن خانه آتشکده آغاز شد و آیین اوستاخوانی گاهنبار از ساعت ۵:۰۰ بامداد یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ خورشیدی برابر با روز خیر ایزد و اردیبهشت ماه ۳۷۶۱ زرتشتی با همازوری موبدان رستم کاووسیان زاده، بمان کیانی، شاهبهرام بلیوانی و باشندگی همکیشان، در آتشکده ورهرام یزد برگزار گردید. پس از خوانش اوستای این مراسم آیینی، موبد مهربان پولادی، ضمن قدردانی از باشندگان، از انجمن ها درخواست نمودند تا شرایطی فراهم کنند تا دانش آموزان و جوانان بیشتر در این آیین ها شرکت کنند. همچنین درباره موضوعاتی چون ایدئولوژی و اخلاق دین زرتشتی، بایدها و نبایدها، داد و دهش و … سخنانی ایراد فرمودند.
در پایان، باشندگان با لرک و شربت هوم و صبحانه پذیرایی شدند.
شایان ذکر است هزینه پذیرایی صبحانه این مراسم از دهش فرزندان موبد سروش ورهرامی و لعل شهزادی بنامگانه نیاکان و درگذشتگان پدر و مادرشان تامین گردید.
در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده کنید.

 

اسکرول به بالا