آماده سازی محل برگزاری آیین آفرینگان خوانی درگذشت اشوزرتشت

اعضای انجمن زرتشتیان یزد و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی از ساعت ۷ صبح روز پنجم دی ماه ۱۴۰۱ جهت آماده سازی محل برگزاری آیین آفرینگان خوانی درگذشت اشوزرتشت، پیامبر بزرگ آریایی، گرد هم جمع شدند.

در ادامه گزارش تصویری را مشاهده خواهید کرد

اسکرول به بالا