درباره انجمن زرتشتیان یزد

انجمن های زرتشتیان نقش بسزایی در حفظ یکپارچگی و مصالح دینی و فرهنگی و اجتماعی جامعه زرتشتی داشته اند بطوریکه عدم وجود چنین سازمانی موجب بروز مشکلات فراوانی می گردد که گریبان جامعه را می گیرد. تاریخچه انجمن ها در بین زرتشتیان به روزگاران کهن باز می گردد و در عهد ساسانی که دین زرتشتی، دین رسمی کشور بوده است، جایگاه و اهمیت وجود انجمن ها را به وضوح می توان دید. با وجود تغییرات گسترده ای که جامعه زرتشتی در طول تاریخ به خود دیده است همچنان نیاز به انجمن و فعالیت های گروهی اهمیت ویژه ای دارد.
انجمن زرتشتیان یزد ، قدیمی ترین و باسابقه ترین انجمن زرتشتیان در استان یزد می باشد. بنیان این انجمن که دومین انجمن زرتشتیان ایران پس از کرمان می باشد، به باد ایزد و شهریورماه قدیم ۱۲۶۱ یزدگردی برابر با ۱۲۷۱ خورشیدی باز می گردد که با تلاش فراوان انجمن اکابر پارسیان هندوستان و به همت نماینده این انجمن کیخسرو جی خانصاحب تشکیل گردید. اداره رتق و فتق امور و اصلاح حالات زرتشتیان موسوم به انجمن ناصری یزد ، نام انجمن زرتشتیان یزد در ابتدای تشکیل آن می باشد.

طبق اساسنامه اولیه در زمان تشکیل که دارای ۴۶ ماده بوده است، هیئت مدیره دارای ۲۸ نفر عضو بوده که با نظارت انجمن اکابر پارسیان هندوستان و تحت نظر نماینده آن انتخاب می شدند و گزینش رئیس هیئت مدیره بر عهده اعضا بوده است. بنابر ماده ششم و با صلاح دید کیخسرو جی خانصاحب ، دستور شهریار نخستین سرنشین و دستور تیرانداز نخستین جانشین سرنشین انجمن ناصری یزد بوده است.
محل تشکیل جلسات انجمن ناصری، در ساختمان دبستان کیخسروی که از دهش ملا کیخسرو ابن مرحوم ابن مهربان بوده، برگزار می شده است، که بعدها به مجتمع تجاری مارکار و سپس به مکان فعلی در ساختمان اهدایی برادران زرتشتی واقع در محله دستوران منتقل گردید.
انجمن زرتشتیان یزد، از دیرباز تا کنون مسئول رسیدگی به امور دینی و فرهنگی و اجتماعی و … زرتشتیان بوده و هست و در حال حاضر همچون گذشته با همت فراوان و حمایت جامعه زرتشتی در حال انجام وظیفه می باشد. در حال حاضر برگزاری جشن ها و آیین های دینی همچون واج یشت گاهانبار، جشن های ماهانه همچون نوروز، مهرگان، تیرگان و … و اداره و رسیدگی به آتشکده زرتشتیان یزد، در مهر نوش، در مهر کهن، آرامگاه و دخمه زرتشتیان یزد و دیگر اماکن مذهبی را در دستور کار خود دارد.

روسای انجمن زرتشتیان یزد

از سال 1323 سهراب کیانیان به عنوان نخستین رییس انجمن زرتشتیان یزد کار خود را آغاز کرد. پس از وی فریدون کیانیان و بهمن رییس تا پیش از انقلاب دیگر روسای انجمن بودند. بهمن رییس پس از انقلاب تا نیز سال 1368 فرنشین انجمن (انجمن مرکزی) بود. پس از وی سهراب فیروزفرد از گردش 55 تا 59 و همچنین در گردش 61 ریاست انجمن را بر دوش داشت و در دوره 60 نیز پروین فرخانی رییس انجمن بوده و از گردش 62 تا کنون سپنتا نیکنام فرنشین انجمن زرتشتیان یزد می باشد

سهراب کیانیان

فریدون کیانیان

بهمن رئیسی

سهراب فیروزفرد

پروین فرخانی

سپنتا نیکنام

کوروش رشیدی

اسکرول به بالا