آِیین گهنبار موبد مهربان فروهر برگزار شد

گهنبار موبد مهربان فروهر در روز شنبه 23 مهر ماه 1401 برابر با مانترسپند ایزد و مهرمماه 3760 زرتشتی، ساعت 10 بامداد در گهنبار خانه آتشکده زرتشتیان یزد با باشندگی عزیزان برگزار گردید.

گزارش تصویری این آیین را در ادامه مشاهده می کنید

اسکرول به بالا