آیین خوانش اوستای “آبزور ” در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای آبزور در روز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با آبان و اردیبهشت ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۷ با خوانش موبد فریبا مالی در محوطه روانشاد کدخدا در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. پس از خوانش اوستا موبد مالی پیرامون بهشت و دوزخ و زندگی پس از مرگ، کتاب اردویرافنامه و نحوه نگارش آن سخنرانی کردند و از باشندگان دعوت کردند تا با عضویت در کتابخانه زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو بزرگچمی) از کتب مربوطه موجود بهره ببرند و سطح دانش دینی و تاریخی خود را افزایش دهند.
همچنین در حین برگزاری مراسم، بازی و سرگرمی کودکان و نوجوان با حضور سرکار خانم آتوسا یزدانی در کتابخانه زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو بزرگچمی) اجرا شد.
در پایان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.

 

اسکرول به بالا