آیین خوانش اوستای “آبزور” در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای آبزور در روز یکشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۲ برابر با آبان ایزد و شهریور ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۷:۳۰ با خوانش موبد فریبا مالی در محوطه کدخدا در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. در پایان اوستاخوانی موبد مالی به معرفی کتابی از موبد اردشیر آذرگشسب پرداختند.
شایان ذکر است توزیع فرم رضایتنامه پیک نیک رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” همزمان با خوانش اوستای آبزور در کتابخانه تخصصی زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو) برگزار شد.
در پایان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.

 

 

اسکرول به بالا