آیین خوانش اوستای “آبزور” در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای آبزور در روز دو شنبه 8 خرداد ۱۴۰۲ برابر با آبان و خرداد ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت 18 با خوانش موبد رستم کاووسیان زاده در محوطه روانشاد کدخدا در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. پس از خوانش اوستا موبد کاووسیان زاده پیرامون مراسم آبزور سخنرانی کردند و همچنین در حین برگزاری مراسم، بازی و سرگرمی کودکان و نوجوان با حضور سرکار خانم آتوسا یزدانی در کتابخانه زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو بزرگچمی) اجرا شد.
در پایان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.

اسکرول به بالا