آیین خوانش اوستای آبزور و دور پایانی رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” برگزار شد

آیین خوانش اوستای “آبزور” در روز جمعه 4 اسفندماه 1402 برابر با آبان ایزد و اسفندماه 3761 زرتشتی در ساعت 16 در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد.

موبد فریبا مالی به خوانش اوستای آبزور پرداختند. در پایان این مراسم از نیک اندیشان جامعه زرتشتی خانم ها بانو، دولت و روانشاد پروین داسرم و همچنین پرستاران نمونه خانم ها گیتی موبد و دلنواز خداپرستی تقدیر به عمل آمد و هدایایی به رسم یادبود به ایشان اهدا گردید.

همچنین به صورت همزمان با آیین اوستاخوانی، رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” در سالن گاهانبارخانه آتشکده ورهرام برگزار شد و شرکت کنندگان برگ نهایی این رقابت را تحویل گرفتند.

شایان ذکر است در روز 14 اسفند 1402 برابر با ورهرام ایزد و اسفندماه 3761 زرتشتی، فرم رضایت شرکت در پیک نیک با حضور والدین توزیع خواهد شد و تنها شرکت کنندگان در هر دو مرحله قادر به شرکت در برنامه پایانی خواهند بود.

اسکرول به بالا