آیین خوانش اوستای “اورمزدیشت” در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای اورمزدیشت در روز دوشنبه ۲۵ دیماه ۱۴۰۲ برابر با اورمزد و بهمن ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۶:۰۰ با خوانش موبد رستم کاووسیان زاده در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد.
پس از اوستاخوانی، موبد کاووسیان زاده به ایراد سخنرانی پرداختند.
همچنین سپنتا نیکنام، فرنشین پیشین انجمن زرتشتیان یزد، سخنانی پیرامون ضرورت بیشتر حضور همکیشان در آیین های دینی و لزوم آشنایی با مسائل دینی بیان کردند .
شایان ذکر است همزمان با خوانش اوستای اورمزد یشت در کتابخانه تخصصی زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو)، کودکان زرتشتی به تماشای کارتون با محوریت آموزش روانشناسی کودک نشستند.
در پایان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.

اسکرول به بالا