آیین خوانش اوستای “اورمزدیشت” و دور سوم رقابت دانش اموزی “یشت تا یشت” در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای اورمزدیشت در روز جمعه ۲۷ امردادماه ۱۴۰۲ برابر با اورمزد و شهریور ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۸:۰۰ با خوانش موبد رستم کاوسیان زاده در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد.
شایان ذکر است دور سوم رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” همزمان با خوانش اوستای اورمزد یشت در کتابخانه تخصصی زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو) برگزار شد.
در پایان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.

اسکرول به بالا