آیین خوانش اوستای “اورمزد یشت ” در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای اورمزدیشت در روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ برابر با اورمزد و اردیبهشت ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۷ با خوانش موبد رستم کاووسیان زاده در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد.

همچنین در حین برگزاری مراسم، بازی و سرگرمی کودکان و نوجوان با حضور سرکار خانم آتوسا یزدانی در کتابخانه زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو بزرگچمی) اجرا شد.

در پایان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد که هزینه آن از دهش سرکار خانم کتایون شهریار رستمی جعفرآباد تامین گردید.

اسکرول به بالا