آیین خوانش اوستای “اورمزد یشت” در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای اورمزدیشت در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با اورمزد و خورداد ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۷ با خوانش موبد رستم کاووسیان زاده در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. پس از اوستاخوانی، موبد کاووسیان زاده برای باشندگان سخنانی پیرامون اوستا ایراد فرمودند.
در پایان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.

 

اسکرول به بالا