آیین خوانش اوستای “ورهرام یشت” در آتشکده زرتشتیان یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای “ورهرام یشت” در روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ورهرام ایزد و اسفند ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۶:۳۰ با خوانش موبد بهروز نجمی‌زاده در حضور جمعی از همکیشان برگزار شد.
پس از اوستاخوانی، سپنتا نیکنام، به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین از اعضای کارگروه آموزش و پژوهش کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان یزد، که مسئولیت برگزاری رقابت دانش آموزی ” یشت تا یشت” را بر عهده داشتند، قدردانی کرد.
شایان ذکر است همزمان با آیین اوستاخوانی، توزیع فرم رضایت نامه رقابت یشت تا یشت صورت گرفت. همچنین در کتابخانه تخصصی زرتشتیان یزد، برای کودکان کارتون پخش شد.

اسکرول به بالا