آیین خوانش اوستای “ورهرام یشت” در آتشکده زرتشتیان یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای “ورهرام یشت” در روز یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ برابر با ورهرام ایزد و اسفندماه ۳۷۶۰ زرتشتی، در ساعت ۱۶ با اوستاخوانی موبد بهروز نجمی زاده در آتشکده زرتشتیان یزد برگزار شد.
پس از اوستاخوانی، موبد مهربان پولادی، فرنشین انجمن موبدان و موبدیاران تهران سخنانی پیرامون ایزدِ ورهرام، جایگاه، معنی و اهمیت آن ایراد فرمودند. همچنین در پایان سخنان خود از همکیشان دعوت کردند تا در مراسم گاهانبار هماروانان و کاشت نهال در روز دوشنبه ۱۵ اسفند در آرامگاه یزد و آیین واج یشت چهره همس پت میدیم گاه در روز پنجشنبه ۲۵ اسفندماه شرکت کنند.
همزمان با برگزاری این آیین، بازی و سرگرمی کودکان در کتابخانه زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو بزرگچمی) توسط خانم نگین خداپرستی برگزار شد.
شایان ذکر است پذیرایی این مراسم توسط سرکار خانم فرین افخم انجام گرفت.

 

اسکرول به بالا