آیین خوانش اوستای “ورهرام یشت” در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

آیین خوانش اوستای ورهرام یشت در روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ورهرام ایزد و خورداد ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۷ با خوانش موبد بهروز نجمی زاده در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد.
همچنین در حین برگزاری مراسم، بازی و سرگرمی کودکان و نوجوان با حضور خانم ها یاسمن گنجی و سیمین داستانی در کتابخانه زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو بزرگچمی) اجرا شد.
در پایان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.
تصاویر این خبر را در وب سایت انجمن زرتشتیان یزد مشاهده کنید:

اسکرول به بالا