آیین خوانش همگانی اوستای “ورهرام یشت” و دور پایانی رقابت های دانش آموزی “یشت تا یشت” برگزار شد

همزمان با آیین خوانش اوستای ورهرام یشت در آتشکده زرتشتیان یزد، دور سوم و پایانی رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” برگزار گردید.
آیین یشت خوانی اوستای ورهرام یشت با خوانش و اوای موبد بهروز نجمی زاده شروع گردید و با سخنرانی سپنتا نیکنام فرنشین انجمن زرتشتیان یزد همراه بود
در پایان از باشندگان در آیین یشت خوانی پذیرایی به عمل آمد.
همچنین ادامه رقابت سه مرحله ای دانش اموزی نیز برگزار گردید که با استقبال زیاد دانش آموزان زرتشتی همراه بود.
دانش آموزان می باید پاسخ دور پایانی را در روز پنجشنبه ۴ اسفند ماه برابر با روز آبان ایزد و اسفندماه تحویل دهند.
شایان ذکر است، گردهمایی کودکان نیز با حضور خانم نگین خداپرستی در کتابخانه زرتشتیان یزد برگزار گردید.

ادامه تصاویر را در وب سایت رسمی انجمن زرتشتیان یزد مشاهده نمایید:

اسکرول به بالا