آیین زادروز اشوزرتشت توسط انجمن زرتشتیان یزد و سازمان جوانان زرتشتی یزد برگزار شد

 

آیین بزرگداشت زادروز و به پیامبری رسیدن اشوزرتشت در روز ششم فروردین ۱۴۰۲ برابر با خورداد امشاسپند و فروردین ماه ۳۷۶۱ زرتشتی، در ساعت ۱۲ در سالن ورزشی یگانگی توسط انجمن زرتشتیان یزد با همکاری سازمان جوانان زرتشتی یزد برگزار شد.
در ابتدای مراسم، مهنام خسرویانی ضمن خیر مقدم، جشن نوروز را تبریک گفت و در ادامه سپنتا نیکنام فرنشین انجمن زرتشتیان یزد نیز با تبریک نوروز و زادروز اشوزرتشت، سخنانی پیرامون اندیشه جهان شمول اشوزرتشت ایراد کرد، همچنین خواستار شیوه های نوین آموزش شد تا نسل جدید با آن آشنا شود و در حفظ آن کوشا باشند.
در ادامه موبدان رستم کاوسیان زاده و خدامراد گنجی مراسم جشن خوانی را اجرا نمودند. همچنین پیام شادباش نوروزی و تبریک زادروز اشوزرتشت ،موبد مهربان پولادی ، فرنشنین انجمن موبدان تهران ، توسط موبد کاوسیان زاده خوانده شد .
در پایان از مهمانان با لرک و ناهار پذیرایی به عمل آمد.
شایان ذکر است لرک این آیین توسط خانم سرور رستمیان به نامگانه روانشاد همسرشان شهریار خدایاری تامین گردید.

 

اسکرول به بالا