آیین نامه قبور آرامگاه زرتشتیان یزد منتشر شد

به آگاهی میرساند یکی از مهمترین برنامه های انجمن زرتشتیان یزد در رابطه با آرامگاه زرتشتیان، حفظ یکپارچگی آرامگاه و تبعیض قائل نشدن بین مزار درگذشتگان از هر طبقه و جایگاه اجتماعی است. بنابراین کلیات امور آرامگاه درگذشته توسط انجمن مشخص گردیده و همگان ملزم به رعایت آن می باشند.

  ابعاد عنوان
ابعاد 70×40 سانتی متر سنگ نوشته (عمودی) با ضخامت 4 سانتی متر
150×50 سانتی متر سنگ رو (افقی) با ضخامت 4 سانتی متر
420×30 سانتی متر سنگ دور با ضخامت 2 یا 3 سانتی متر
رنگ  کاملاً سفید
عکس 15×20 سانتی متر کاشی یا شیشه با ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر در بالا سمت چپ
جنس همکیشان در انتخاب جنس و نوع سنگ آنگونه که خود صلاح می دانند می توانند اقدام کنند، اما سنگ منتخب انجمن که دارای استقامت و رنگ نسبتاً خوب و قیمت مناسب می‌باشد، سنگ نی ریز فارس است که ممکن است درمواردی دارای “رگه” و “زدگی” یا “لکه” ‌باشد. بنابراین چنانچه نسبت به موارد فوق اعتراض ندارید، سنگ پیشنهادی انجمن را انتخاب نمائید، در غیر اینصورت می‌توانید شخصاً نسبت به خریداری سنگ با رعایت استاندارد های فوق الذکر اقدام و به آرامگاه زرتشتیان یزد تحویل نمائید.

 

*توجه: نصب سنگ صرفا توسط نیروهای انجمن زرتشتیان یزد انجام خواهد شد و درصورت عدم رعایت موارد یاد شده، سنگ نصب شده جمع آوری خواهد شد.

 

نمونه ی قابل قبول:

 

گفتنی است، انجمن زرتشتیان یزد براساس مصوبه و آیین نامه از فرد متقاضی تعهد گرفته و در صورتی که متقاضی شخصا نسب به تهیه سنگ قبر اقدام نماید، سنگ ها باید بر اساس این آیین نامه باشد و چنانچه به هر دلیلی سنگ قبر مغایر با شرایط فوق توسط متقاضی تهیه گردید به دلیل حفظ نظم و یکپارچگی آرامگاه، مـلزم به اصلاح آن می باشد و در خصوص عدم نصب و یا حذف سنگ غیر استاندارد حق هرگونه اعتراض را از خود سلب خواهد نمود

اسکرول به بالا