آیین واج یشت گاهنبار چهره “همس پت میدیم گاه” در آتشکده یزد برگزار شد.

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان تهران و یزد، گاهنبار چهره ی “همس پت میدیم گاه” را در آتشکده ورهرام یزد برگزار کرد.

این مراسم با یسناخوانی موبد مهربان پولادی از نیمه شب در یزشن خانه آتشکده آغاز شد و آیین اوستاخوانی گاهنبار از ساعت ۵:۴۵ بامداد پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با روز اهنود و ماه گاتابیو ۳۷۶۰ زرتشتی با همازوری موبدان رستم کاووسیان زاده، بمان کیانی، شاهبهرام بلیوانی و ایرج دهموبد و باشندگی همکیشان، در آتشکده ورهرام یزد برگزار گردید. پس از خوانش اوستای این مراسم آیینی، موبد مهربان پولادی، برای باشندگان سخنانی درباره جشن ها و سپس روان درگذشتگان و آیین های مربوطه ایراد فرمودند.
در پایان، باشندگان با لرک و شربت هوم و صبحانه پذیرایی شدند.
ادامه تصاویر و خبر را در وب سایت رسمی انجمن زرتشتیان یزد مشاهده کنید.

اسکرول به بالا