آیین واج یشت گاهنبار چهره “پیته شهم گاه” در آتشکده یزد برگزار شد.

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران تهران و یزد، گاهنبار چهره ی “پیته شهم گاه” را در آتشکده ورهرام یزد برگزار کرد.
این مراسم با یسناخوانی موبد مهربان پولادی از نیمه شب در یزشن خانه آتشکده آغاز شد و آیین اوستاخوانی گاهنبار از ساعت ۰۵:۱۰ بامداد چهارشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ خورشیدی برابر با روز اشتادایزد و شهریورماه ۳۷۶۱ زرتشتی با همازوری موبدان رستم کاووسیان زاده، خدامراد گنجی، بمان کیانی، شاهبهرام بلیوانی، ایرج دهموبد، خرمن خسرویانی و فریبا مالی و باشندگی همکیشان، در آتشکده ورهرام یزد برگزار گردید. پس از خوانش اوستای این مراسم آیینی، موبد مهربان پولادی، ضمن قدردانی از حضور همکیشان، سخنانی پیرامون دلایل شکل گیری گاهانبار و اهمیت آن، سنت ها و لزوم حفظ آن‌ها ایراد فرمودند.
در پایان، باشندگان با لرک و شربت هوم و صبحانه پذیرایی شدند.

اسکرول به بالا