آیین واج یشت گهنبار چهره ایاسرم‌گاه در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان تهران و یزد، گاهنبار چهره ی ایاسرم گاه را در آتشکده ورهرام یزد برگزار کرد.

این مراسم با یسناخوانی موبد مهربان پولادی از نیمه شب در یزشن خانه آتشکده آغاز شد و آیین اوستاخوانی گاهنبار از ساعت 5:30 بامداد پنجشنبه 20 مهرماه خورشیدی برابر با اشتاد ایزد و مهرماه 3761 زرتشتی با همازوری موبدان رستم کاووسیان زاده،بمان کیانی و ایرج دهموبد و باشندگی همکیشان، در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. در پایان این مراسم آیینی، موبد مهربان پولادی فرنشین انجمن موبدان ایران، برای باشندگان سخنانی ایراد فرمودند.

در پایان باشندگان با لرک، شربت هوم و صبحانه پذیرایی شدند.

گفتنی‌است نان صبحانه ی این مراسم از گهنبار منزل بهدین همایون پشوتنی زاده و بخشی از هزینه ی صبحانه نیز از دهش بهدین آذرمیدخت هرمزان تامین گردیده است.

در ادامه گزارش تصویری از این مراسم را مشاهده خواهید کرد:

اسکرول به بالا