آیین واج یشت گهنبار چهره ایاسرم گاه در آتشکده یزد برگزار شد

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان تهران و یزد، گاهنبار چهره ی ایاسرم گاه را در آتشکده ورهرام یزد برگزار کرد.

این مراسم با یسناخوانی موبد مهربان پولادی از نیمه شب در یزشن خانه آتشکده آغاز شد و آیین اوستاخوانی گاهنبار از ساعت 5:15 بامداد چهارشنبه 20 مهرماه خورشیدی برابر با اشتاد ایزد و مهرماه 3760 زرتشتی با همازوری موبدان رستم کاووسیان زاده،کامران لریان و فریبا مالی و باشندگی همکیشان، در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. در پایان این مراسم آیینی، موبد مهربان پولادی فرنشین انجمن موبدان تهران، برای باشندگان سخنانی ایراد فرمودند.

در پایان باشندگان با صبحانه، لرک و شربت هوم پذیرایی شدند.

در ادامه گزارش تصویری از این مراسم را مشاهده خواهید کرد:

اسکرول به بالا