آیین واج یشت گهنبار چهره میدیاریم گاه در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان ایران، گاهنبار چهره ی میدیاریم گاه را در آتشکده ورهرام یزد برگزار کرد.
این مراسم با یسناخوانی موبد مهربان پولادی از نیمه شب در یزشن خانه آتشکده آغاز شد و آیین اوستاخوانی گاهنبار از ساعت ۰۶:۱۵ بامداد یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ خورشیدی برابر با مهر ایزد و دی ماه ۳۷۶۱ زرتشتی با همازوری موبدان رستم کاووسیان زاده، بمان کیانی، ایرج دهموبد، خدامراد گنجی، شاهبهرام بلیوانی و خرمن خسرویانی و باشندگی همکیشان، در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. در پایان این مراسم آیینی، موبد مهربان پولادی فرنشین انجمن موبدان ایران، برای باشندگان سخنانی ایراد فرمودند.
در پایان باشندگان با لرک، شربت هوم و صبحانه پذیرایی شدند.
در ادامه گزارش تصویری از این مراسم را مشاهده خواهید کرد:

اسکرول به بالا