آیین پرسه روانشاد سهراب شش برادران برگزار شد

آیین پرسه روانشاد سهراب شش برادران در روز پنجشنبه 3 اسفند 1402 برابر با آذرایزد و اسفندماه 3761 زرتشتی، نوسط انجمن زرتشتیان یزد در ساعت 15 در تالار بزرگچمی با حضور جمعی از همکیشان برگزار شد.

موبدان رستم کاووسیان زاده و بهروز نجمی زاده اوستاخوانی این مراسم را به عهده داشتند.

در بخشی از مراسم، سپنتا نیکنام فرنشین پیشین انجمن زرتشتیان یزد به ایراد سخنرانی پرداخت و درباره چگونگی روند اهدای منزل رواشناد سهراب شش برادران به این انجمن توضیحاتی دادند.

 

اسکرول به بالا