آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد

آیین پرسه اورمزد و اسفند با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران و انجمن زرتشتیان یزد و با حضور تعدادی از خانواده های تازه درگذشته و جمع زیادی از همکیشان در آرامگاه زرتشتیان سه شنبه مورخ ٢۵ بهمن ماه ١۴٠١ از ساعت  ١۵ برگزار شد.

این مراسم با اوستاخوانی موبدان پرویز مالی، گشتاسب بلیوانی ، فریبا مالی و رستم کاووسیان زاده آغاز گردید. پس از آن دکتر موبد مهربان پولادی فرنشین انجمن موبدان و موبدیاران تهران درباره با آموزه های دینی زرتشتیان و نیز درباره درگذشت (مرگ) و همچنین نقش نظارتی انجمن موبدان در موضوعات مختلف دینی با توجه به اساسنامه جدید آن انجمن، سخنانی ایراد فرمودند.

در ادامه سپنتا نیکنام فرنشین انجمن زرتشتیان یزد توضیحاتی در رابطه با مسایل مربوط به آرامگاه از جمله لزوم رعایت آیین نامه قبور توسط همکیشان ، ساخت محوطه سرپوشیده در آرامگاه از محل اموال خیریه روانشاد بانو هرمزان توسط آقای فریدون قندی و تکمیل در ماه‌های آتی و همچنین تصمیم مشترک با انجمن موبدان در خصوص جابجایی مکان برگزاری مراسم مربوط با درگذشتگان به ساختمان مرکزی آرامگاه را ارایه نمود.

پذیرایی از همکیشان و باشندگان در مراسم توسط خانواده های تازه درگذشته به عمل آمد.

لازم به ذکر است این آیین به یاد جانباختگان جنگ قادسیه هر ساله برگزار می گردد و خانواده های تازه درگذشتگان و سایر همکیشان با حضور در این مراسم یاد درگذشتگانی که در سال اخیر جان خود را از دست داده اند، گرامی می دارند.

اسکرول به بالا