آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می شود

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه، در روز ۲۹ خورداد ۱۴۰۲ برابر با اورمزد و تیرماه ۳۷۶۱ زرتشتی در آرامگاه زرتشتیان یزد در ساعت ۵ پسین توسط انجمن زرتشتیان یزد و انجمن موبدان و موبدیاران یزد برگزار می گردد.
خانواده های درگذشتگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری آیین پرسه تا تاریخ ۲۵ خورداد ۱۴۰۲ برابر با آسمان ایزد و خوردادماه ۳۷۶۱ زرتشتی، با دبیرخانه انجمن زرتشتیان یزد به شماره ۰۳۵۳۶۲۹۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

 

اسکرول به بالا