آیین گاهانبار موبد مهربان فروهر برگزار شد

آیین گاهانبار موبد مهربان فروهر در روز یکشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ برابر مانتره سپند ایزد و مهرماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۶ در محوطه روانشاد کدخدا در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. اوستاخوانی این آیین توسط موبد رستم کاووسیان زاده و شاهبهرام بلیوانی اجرا شد.

اسکرول به بالا