آیین “گاهانبار هماروانان” و درختکاری در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد

آیین گاهانبار هماروانان در روز سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ برابر با رام ایزد و اسفند ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۵:۳۰ با خوانش اوستا توسط موبد رستم کاووسیان زاده در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد.
پس از آیین اوستاخوانی، از مهمانان با لرک و میوه (وَردرین) پذیرایی به عمل آمد.
در پایان با حضور همکیشان و برخی از اعضای هئیت مدیره انجمن زرتشتیان یزد، کاشت نهال سرو به مناسب روز درختکاری انجام شد.

اسکرول به بالا