اختصاص سانس رایگان سینما به همکیشان به مناسبت جشن اسفندگان

 

انجمن زرتشتیان یزد، اعلام می‌دارد، به مناسبت جشن اسفندگان، در روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ برابر با شهریور امشاسپند و اسفندماه ۳۷۶۱ زرتشتی، اقدام به خرید سانس اختصاصی سینما (در پردیس سینمایی خلیج فارس) جهت همکشیان نموده است که به شرح زیر می باشد:
۱-ساعت ۱۸ تا ۲۰: فیلم طنز “فسیل”
۲-ساعت ۲۰ تا ۲۲: فیلم طنز “فسیل”
۳-ساعت ۲۰ تا ۲۲: مستند “ایساتیس”

همکیشان گرامی می توانند جهت ثبت نام و دریافت بلیت از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ تا پایان روز جمعه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ به تارنمای انجمن زرتشتیان یزد به آدرس yza.org.ir/c مراجعه نمایند.
شایان ذکر است به دلیل رایگان بود این دو سانس، ظرفیت محدود است و اولویت با کسانیست که زودتر ثبت نام کنند.

اسکرول به بالا