اعضای هیات مدیره

  اعضا انجمن زرتشتیان ( گردش64)

سمت

جاوید شهریاری فر

نائب رئیس

خسرو تشکر

عضو

رزیتا آریایی نژاد

عضو

رستم بهرامیان فرشید

عضو-خزانه دار

رشید ماوندادی

عضو-حسابدار

سهراب فیروز فرد

عضو

فریبا مالی

عضو

فریبرز آتشبند

عضو

فریدون نجمی

عضو

کوروش رشیدی شریف آباد

رئیس

ماندانا مهربانی زرتشتی

عضو-دبیر

 

اسکرول به بالا