اعضای هیات مدیره

      اعضا انجمن زرتشتیان ( گردش63)

سمت

اردشیر مالی

 عضو انجمن

بهرام باستانی  

عضو انجمن

رستم بهرامیان فرشید

عضو انجمن-خزانه دار

رشید ماوندادی

حسابدار

سپنتا نیکنام

رییس

سهراب فیروز فرد

عضو انجمن

شابهرام مهررستمی  

بازرس

فرشید بهرامشهری

عضو انجمن

فریبا مالی

عضو انجمن

فریبرز آتشبند

عضو انجمن

کورش رشیدی شریف آباد

 نائب رئیس

ماندانا مهربانی زرتشتی

دبیر

اسکرول به بالا