اعلام اسامی درگذشتگان و زمان برگزاری پرسه همگانی اورمزد و تیرماه

بنابر اعلام پیشین انجمن زرتشتیان یزد مبنی بر برگزاری آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه در آرامگاه زرتشتیان یزد در روز سه شنبه 29 خورداد ماه 1403 ، این آیین در ساعت 17:30 برگزار می گردد.

اسامی ‌درگذشتگان و مکان برگزاری پرسه به شرح زیر می باشد.

اسکرول به بالا