بازدید سفیران کشورای آسیایی از اتشکده زرتشتیان یزد

شماری از سفیران کشورهای آسیایی حاضر در نشست مجمع گفت‌و‌گوی همکاری آسیایی ACD در یزد، در روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ برابر با دی‌به‌دین ایزد و اسفندماه ۳۷۶۱ زرتشتی، از آتشکده زرتشتیان یزد بازدید کردند. در میان بازدیدکنندگان رییس ACD و ECO نیز حضور داشتند.

اسکرول به بالا