برقراری امنیت مدارس پسرانه دینیاری و دخترانه مارکار توسط انجمن زرتشتیان یزد

انجمن زرتشتیان یزد با توجه به حملات و مسمومیت های اخیر در سطح مدارس کشور، جهت تامین امنیت دانش آموزان زرتشتی مدارس پسرانه دینیاری و دخترانه مارکار با هماهنگی و پیگیری مدیران این مدارس در روزهای گذشته اقدام به استقرار نیروهای حفاظتی در مقابل درب ورودی مدارس نمود تا از بروز آسیب های احتمالی جلوگیری به عمل آورد.
این اقدام از روز مورخ 16 اسفندماه ۱۴۰۱ برای مدرسه دخترانه مارکار آغاز گردید و تا روز چهارشنبه مورخ 24 اسفندماه ۱۴۰۱ برای هر دو مدرسه دخترانه مارکار و پسرانه دینیاری از ساعت ٧ االی ١٣ انجام شد و طبق نظرات رسیده ، نقش بسزایی در آرامش والدین و دانش آموزان و مسولین مدارس داشته است.
شایان ذکر است چنانچه پس از تعطیلات نوروز نیز این مشکل ادامه داشته باشد، پس از هماهنگی با مدیران مدارس و اعضای هیات مدیرها انجمن، استقرار نگهبان در مقابل مدارس ادامه خواهد یافت.

اسکرول به بالا