برگزاری آیین اوستاخوانی “ورهرام یشت” و رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” در آتشکده ورهرام یزد

آیین اوستاخوانی “ورهرام یشت” در روز شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ برابر با ورهرام ایزد و بهمن ماه ۳۷۶۱ زرتشتی، از ساعت ۱۶ با خوانش موبد بهروز نجمی زاده در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. در ادامه سپنتا نیکنام، فرنشین پیشین انجمن زرتشتیان یزد به ایراد سخنرانی پرداختند و از اهمیت برگزاری آیین های دینی و حضور همکیشان گفتند.

همزمان با آیین اوستاخوانی، سومین دوره رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” در سالن گاهانبارخانه آتشکده ورهرام اجرا شد.

انجمن زرتشتیان یزد با هدف ارتقای سطح دانش دینی دانش آموزان زرتشتی، اقدام به برگزاری رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” نمود.

این رقابت در این دوره، در دو مرحله برگزار می شود و شرکت کنندگان می باید پاسخ برگ اولین مرحله را در روز خوانش اوستای آبزور به تاریخ جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ برابر با آبان ایزد و اسفندماه ۳۷۶۱ زرتشتی تحویل دهند و برگ مرحله دوم را تحویل بگیرند.

گفتنی ست این رقابت ها توسط کارگروه آموزش و پژوهش کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان یزد متشکل از خانم ها بهار بهشاد، یسنا بهشاد، آرمیتا پیروزمند، آریانا نجمی، مهسا باستانی، ساینا زند خاوری، نوشین فرودی، شیرین فرودی و آتوسا پوراردشیری طراحی و اجرا گردید.

همچنین همزمان با ایین اوستاخوانی، کودکان به تماشای کارتون در کتابخانه تخصصی زرتشتیان یزد نشستند.

اسکرول به بالا