برگزاری آیین بزرگداشت زادروز و به پیامبری رسیدن اشوزرتشت توسط انجمن زرتشتیان یزد و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، به مناسبت خجسته زادروز و به پیامبری رسیدن اشوزرتشت، در نظر دارد در روز ۶ فروردین ۱۴۰۳ برابر با خورداد امشاسپند و فروردین ماه ۳۷۶۲ زرتشتی در سالن ورزشی باشگاه جوانان زرتشتی یزد (یگانگی) در ساعت ۱۲ آیین جشن خوانی برگزار نماید. از اینرو از همکیشان دعوت می‌شود تا در این آیین حضور بهم رسانند.

اسکرول به بالا