برگزاری آیین بزرگداشت زادروز و به پیامبری رسیدن اشوزرتشت و گردهمایی شاد جوانان توسط انجمن زرتشتیان یزد و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، به مناسبت خجسته زادروز و به پیامبری رسیدن اشوزرتشت، در نظر دارد در روز ۶ فروردین ۱۴۰۲ برابر با خورداد امشاسپند و فروردین ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در سالن ورزشی باشگاه جوانان زرتشتی یزد در ساعت ۱۱ آیین جشن خوانی برگزار نماید.
همچنین از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در سالن ورزشی باشگاه جوانان زرتشتی یزد، گردهمایی شاد جوانان برگزار خواهد شد. جوانانی که تمایل دارند در این گردهمایی شرکت کنند با تارنمای انجمن زرتشتیان یزد به نشانی yza.org.ir/gshjzy مراجعه نموده و ثبت نام کنند.

اسکرول به بالا