برگزاری آیین خوانش اوستای “ورهرام یشت” و رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت”

به اطلاع می رساند، آیین خوانش اوستای “ورهرام یشت” در روز یکشنبه 17 تیرماه 1403 برابر با ورهرام ایزد و تیرماه 3762 زرتشتی در ساعت 18 در آتشکده ورهرام یزد برگزار می گردد.

همچنین به طور همزمان، رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” در کتابخانه تخصصی زرتشتیان یزد توسط کارگروه آموزش و پژوهش کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان یزد اجرا می شود.

اسکرول به بالا