برگزاری آیین واج یشت گاهانبار “ همس پت میدیم گاه” در آتشکده ورهرام یزد

آیین واج یشت چهره “همس پت میدیم گاه”، کهن آیینی ست که پیش از سپیده‌دم نخستین روز از چهره‌ی گاهانبار در جایگاه “یزشنگاه” یا “یشت خانه” آتشکده برگزار می شود.
دمیدن آفتاب، نشان از آغاز چهره‌ی گاهانبار دارد. هر چهره پنج روز است و با دمیدن آفتاب موبدان گرد سفره‌ای دیگر اوستا و گاهانبار می‌خوانند.
آیین واج یشت چهره “همس پت میدیم” در روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ برابر با اهنود از ماه گاتابیو ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۰۵:۳۰ بامداد در آتشکده ورهرام یزد با حضور همکیشان برگزار می گردد.
شایان ذکر است این آیین با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران ایران برگزار می شود.

اسکرول به بالا