برگزاری جشن فروردینگان در دخمه زرتشتیان یزد

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران یزد، جشن فروردینگان را در روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ برابر فروردین روز و فروردین ماه ۳۷۶۱ زرتشتی، در ساعت ۴:۳۰ پسین در محوطه تاریخی دخمه زرتشتیان یزد برگزار خواهد نمود.

شایان ذکر است، پذیرایی آش این مراسم که به همت کتایون کیانفر بنامگانه روانشادان فریدون و کیارش کیانفر و همسر و فرزندان روانشاد کیخسرو رشید بزرگ تدارک دیده شده، در انتهای مراسم در محوطه آرامگاه زرتشتیان از باشندگان به عمل می آید.

 

اسکرول به بالا