برگزاری رقابت دانش آموزی “یَشت تا یَشت” توسط انجمن زرتشتیان یزد

 

کارگروه آموزش و پژوهش کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان یزد در نظر دارد برنامه ای با محوریت پرسش و پاسخ دینی برای سه رده دانش آموزان به شرح زیر برگزار نماید .
رده اول شامل پایه های اول، دوم و سوم دبستان
رده دوم شامل پایه های چهارم، پنجم و ششم دبستان
رده سوم شامل پایه های اول، دوم و سوم دبیرستان .
این رقابت در سه مرحله در روزهای اورمزد ، آبان و ورهرام ایزد از بهمن ماه اجرا می شود و شرکت کنندگان فرصت دارند تا پاسخ پرسش های هر مرحله را نوشته و در آیین یشت خوانی بعدی تحویل دهند و برگ جدید را تحویل بگیرند.
در پایان هم تمام شرکت کنندگان در این رقابت، به یک پیک نیک دسته جمعی دعوت خواهند شد .
علاقه مندان می توانند جهت نام نویسی و دریافت برگه مرحله اول، در روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ برابر با اورمزد و بهمن ماه ۳۷۶۰ زرتشتی در راس ساعت ۱۶ به کتابخانه زرتشتیان یزد ( واقع در محوطه کدخدا جنب آتشکده ورهرام) مراجعه فرمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دبیرخانه انجمن زرتشتیان یزد به شماره ۳۶۲۹۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

اسکرول به بالا