نخستین دوره مسابقه سراسری قصه گویی زرتشتیان

نخستین دوره سراسری مسابقه قصه گویی و داستان نویسی زرتشتیان توسط انجمن زرتشتیان یزد برگزار می شود.
علاقه مندان جهت شرکت در این رقابت می توانند تا تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ برابر با رام ایزد و دی ماه ۳۷۶۱ زرتشتی به سایت انجمن زرتشتیان یزد به آدرس yza.org.ir/q مراجعه نموده و ثبت نام خود را قطعی کنند.
شرکت کنندگان می باید آثار خود را تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ برابر با اورمزد و اسفندماه ۳۷۶۱ زرتشتی در سایت انجمن زرتشتیان یزد به آدرس yza.org.ir/u بارگزاری نمایند. در پایان به برگزیدگان هر رده سنی و بخش، جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود. مراسم پایانی این رقابت در روز ششم فروردین ۱۴۰۳ برابر با خورداد امشاسپند و فروردین ۳۷۶۲ زرتشتی برگزار می گردد.
شایان ذکر است، آموزشنامه شرکت در رقابت توسط انجمن زرتشتیان یزد طراحی شده که شرکت کننده باید قبل از ثبت نام آن را مطالعه و بررسی نمایند.

دریافت آیین نامه مسابقه قصه گویی

 

اسکرول به بالا