برگزاری گاهانبار هماروانان و روز درختکاری در آرامگاه زرتشتیان یزد

انجمن زرتشتیان یزد گاهانبار هماروانان و روز درختکار‌ی را در روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ برابر با رام ایزد و اسفندماه ۳۷۶۱ در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار خواهند کرد.
آیین گاهانبار از ساعت 16 آغاز می گردد و پس از پایان اوستاخوانی، به کاشت نهال پرداخته خواهد شد. از اینرو از همکیشان دعوت می گردد تا در آیین گاهانبارخوانی و کاشت نهال شرکت نمایند.

اسکرول به بالا