برگزاری گاهانبار هماروانان و روز درختکاری در آرامگاه زرتشتیان یزد

انجمن زرتشتیان یزد و انجمن یانش وران مانتره، گاهانبار هماروانان و روز درختکاری را در روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ برابر با رام ایزد و اسفندماه ۳۷۶۰ در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار خواهند کرد.
آیین گاهانبار از ساعت ۱۵ آغاز می گردد و پس از پایان اوستاخوانی، به کاشت نهال پرداخته خواهد شد. از این رو از همکیشان دعوت می گردد تا در آیین گاهانبارخوانی و کاشت نهال شرکت نمایند.

 

اسکرول به بالا