برگزاری گاهانبار هماروانان و کاشت نهال در آرامگاه زرتشتیان یزد

انجمن زرتشتیان یزد به مناسبت روز درختکاری ، آیین گاهانبار هماروانان و کاشت نهال را در روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ برابر با رام ایزد و اسفندماه ۳۷۶۰ زرتشتی ، ساعت ۱۵ در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار کرد
این مراسم با همکاری انجمن یانشوران مانتره و با تلاش و همت آقای وفادار نجمی و با همازوری همکیشان برگزار شد .
آیین اوستاخوانی توسط موبدان کاووسیان زاده و دهموبد انجام شد. موبد کاووسیان زاده سخنانی پیرامون امشاسپند امرداد و جایگاه گیاهان و اهمیت آن ایراد کرد. سپس خانم نیکا افخم متنی کوتاه به مناسب روز درختکاری برای باشندگان خواند.
و در پایان پس از پخش لرک و میوه ، با همراهی همکیشان کاشت نهال در بخش های مختلف آرامگاه زرتشتیان یزد صورت گرفت.
شایان ذکر است که مسئولیت نظارت بر فضای سبز آرامگاه زرتشتیان یزد از چهار سال گذشته تا کنون از سوی انجمن زرتشتیان یزد به آقای وفادار نجمی واگذار گردیده و با همت و نظارت ایشان، خرید نهال و آماده سازی محیط آرامگاه جهت کاشت صورت گرفته است.

اسکرول به بالا