بیست و دومین سالگرد درگذشت شادروان ارباب فریدون زرتشتی برگزار شد

انجمن زرتشتیان یزد مراسم بیست و دومین سالگرد درگذشت شادروان ارباب فریدون زرتشتی را برگزار نمود

بیست و دومین سالگرد درگذشت روانشاد ارباب شاه فریدون بهمن زرتشتی در روز جمعه، اردیبهشت امشاسپند و آذرماه برابر با ۲۷ آبان ١۴٠١ در محل انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد.
آیین اوستاخوانی این مراسم را موبد فریبرز شهزادی عهده دار بودند.
شایان ذکر است که ساختمان اداری انجمن زرتشتیان یزد توسط ارباب فریدون زرتشتی جهت استفاده هیات مدیره و کادر اداری انجمن از سالیان گذشته اهدا گردیده است .
ارباب فریدون زرتشتی و برادرش ارباب مهربان زرتشتی، از خیراندیشان نیکوکار جامعه زرتشتی به شمار می روند و در طول زندگانی خویش دهش های بیشماری در راستای استفاده همکیشان، پیشکش نمودندکه میتوان از هزینه های بازسازی مجموعه مارکار، اهدای ساختمان انجمن زرتشتیان یزد، خانه سالمندان تهران، تالار مرکزی برادران زرتشتی در لندن و تالار نیایش مرکزی هیوستون آمریکا را نام برد .
ارباب فریدون زرتشتی در سال ۱۲۸۱ در یزد زاده و در سال ۱۳۷۹ در آمریکا درگذشت.
پیکر آن روانشاد اکنون در قصر فیروزه تهران به خاک سپرده شده است.
روانش شاد ، بهشت برین جایگاهش باد.

 

اسکرول به بالا