ثبت نام مسابقه سراسری داستان نویسی و قصه گویی زرتشتیان تمدید شد

انجمن زرتشتیان یزد از تمدید مهلت ثبت نام مسابقه سراسری داستان نویسی و قصه گویی زرتشتیان خبر می دهد. علاقه مندان می توانند تا تاریخ 25 دیماه 1402 برابر با اورمزد و بهمن ماه 3761 زرتشتی از طریق تارنمای انجمن زرتشتیان یزد به آدرس yza.org.ir/q ثبت نام خود را نهایی کنند.
شایان ذکر است، آموزشنامه شرکت در رقابت توسط انجمن زرتشتیان یزد طراحی شده که شرکت کننده باید قبل از ثبت نام آن را مطالعه و بررسی نمایند و همچنین مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

دریافت آیین نامه مسابقه قصه گویی

اسکرول به بالا