جلسه انجمن های زرتشتیان یزد با حضور دکتر بهشید برخوردار برگزار شد

جلسه انجمن های زرتشتیان یزد با حضور دکتر بهشید برخوردار نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه 18 تیرماه 1403 برابر رام ایزد و تیرماه 3762 زرتشتی از ساعت 17 تا 20 در تالار بزرگچمی برگزار شد.

خوانش گاتها توسط موبدیار فریبا مالی آغازگر برنامه ها بود. مهرداد خسرویانی مجری و گرداننده برنامه، ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، از هدف برگزاری این جلسه یاد کرد. در ادامه دکتر کورش رشیدی به ایراد سخنرانی پرداخت.

دکتر بهشید برخوردار در ادامه به سخنرانی پرداخته و از اهداف خود در مدت مدیریت چهار ساله، مطالبی را عنوان کردند. سپس هر یک باشندگان، به معرفی خود پرداخته و دغدغه ها و مسایل مهم جامعه را مطرح کردند تا در حضور دکتر برخوردار، موارد لیست برداری شود تا در جلسات بعدی به انها پرداخته شود.

در انتها، از مهمانان پذیرایی شام به عمل آمد.

 

اسکرول به بالا