جلسه دیدار نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس با سازمان ها و ارگان های یزد برگزار شد

جلسه دیدار دکتر بهشید برخوردار نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس با سازمان ها و ارگان های زرتشتی یزد در روز سه شنبه در تالار بزرگچمی از ساعت 9 تا 11 برگزار شد.

در این دیدار نمایندگان ارگان ها حضور داشتند و به هم اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات هازمان زرتشتی پرداختند.

این نشست به همت کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان یزد برگزار گردید.

اسکرول به بالا