حضور دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی در آتشکده زرتشتیان یزد

دکتر سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی، در روز سه شنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۲ برابر با ارد ایزد و دیماه ۳۷۶۱ زرتشتی در ساعت ۱۶ در آتشکده ورهرام یزد حضور یافتند. در ابتدا با همراهی موبد پولادی، موبد کاوسیانزاده، روسای انجمن‌های زرتشتیان یزد و جمعی از همکیشان، از مجموعه آتشکده بازدید کردند. سپس در سالن تالار ورجاوند، جلسه ای جهت ایراد و بررسی مسائل و مشکلات انجمن ها و همکیشان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه خانم پارمیسِ فرمانبرداری و آقای خدامرادِ پارسی مهر، سروده های گاتها را اجرا کردند .
سپس خانم فرزانه بمانی، مجری این جلسه، به مهمانان و باشندگان در سالن خوش آمد گفتند.
موبد مهربان پولادی، فرنشین انجمن موبدان و موبدیاران ایران، نخستین سخنران این جلسه، به بیان برخی مسائل و مشکلات موجود پرداختند. در ادامه، آقای کورش رشیدی، فرنشنین انجمن زرتشتیان نیز، برخی از مسائل مهم انجمنی و اجتماعی که از سال های قبل مسکوت و حل نشده باقی مانده بود را بیان کردند.
سپس سرکار خانم دکتر پاد، با توجه به موارد مطرح شده و بررسی های صورت گرفته پیشین، پیگیری موارد مطرح شده را متضمن شدند.
در پایان، از مهمانان پذیرایی به عمل امد.
این جلسه در ساعت ۱۸ به پایان رسید.

 

اسکرول به بالا