خوانش اوستای ابزور و برگزاری گاهنبار دانش اموزی در آتشکده یزد

گاهانبار دانش آموزی در روز پنجشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ برابر با آبان ایزد و آبان ماه ۳۷۶۱ زرتشتی از ساعت ۳ پسین در محوطه روانشاد کدخدا در آتشکده ورهرام یزد به همت انجمن زرتشتیان یزد و همکاری کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد با حضور ۳۰ تَن از دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم و ششم دبستان برگزار شد.
در ابتدای مراسم ، موبد فریبا مالی با همراهی دانش آموزان آیین خوانش اوستای آبزور را اجرا کردند. سپس دانش آموزان دختر و پسر از امشاسپندان و نمادهایی که بر سر سفره قرار دارد، گفتند و با همکاری یکدیگر به چیدمان سفره گاهانبار پرداختند.
در ادامه موبدان فریبا مالی و رستم کاووسیان زاده آیین گاهانبار را اجرا کردند. پس از آن گردآفرید موبد و مهرک خسروی، متنی پیرامون گاهانبار و تاریخچه آن بیان کردند.
در ادامه ،موبد مهربان پولادی، فرنشین انجمن موبدان و موبدیاران ایران سخنانی پیرامون این آیین کهن ایراد فرمودند و از حضور دانش آموزان در این مراسم ، ابراز خشنودی کردند.
اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس نیز به سخنرانی پرداختند و از اهمیت حضور همکیشان در چنین آیین هایی گفتند.
در انتهای مراسم، هدیه ای به رسم یادبود به دانش آموزانی که در برگزاری گاهنبار همکاری داشتند اهدا گردید.

اسکرول به بالا